Gokart

Gokart จะเรียกว่า hoverkart จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยน hoverboard ของคุณให้เป็นนั่งรถสามล้อที่มีเสถียรภาพคล่องแคล่วสนุกมากขึ้น! และมันเป็นเรื่องง่ายที่จะตั้งขึ้นเหมาะสำหรับทุกรูปแบบขนาด hoverboard 6.5 "และ 10"

สอบถามข้อมูลในตอน
  • * CAPTCHA: โปรดเลือกคัพ